Search
Close this search box.

Transparència

El nostre equip

L’equip inclou persones col·laboradores i remunerades que vetllen pel dia a dia de l’entitat: des dels aspectes més tècnics i econòmics fins al suport a entitats. La seva coordinació setmanal està oberta a totes les persones participants i el seu funcionament és de tipus assembleari.

El funcionament de FACEPA és democràtic i participatiu i es basa en les decisions preses de forma conjunta entre totes les persones participants de les associacions culturals i educatives.

Les assemblees generals de gestió com a punt focal a llarg termini

És on es decideixen les prioritats de la federació de l’any en curs. Generalment es celebren com a mínim un cop l’any.

Les assemblees mensuals, una de les claus del nostre funcionament

Assemblees que compten amb la presència d’un representant de cadascuna de les diferents comissions, dels grups d’activitats i entitats federades. Es tracta d’un espai de gestió global.

Les comissions participatives impulsen les nostres activitats

Per dur a terme els objectius, activitats i projectes definits als espais de decisió, existeixen comissions de treball que impulsen activitats concretes.

Inscripció

Per a particiapar en l’ 11è Congrés d’Alfabetització de persones adultes.