Search
Close this search box.

Els nostres objectius

img2

Educació

Promoure l'Educació de Persones Adultes en els seus tres àmbits: formació bàsica, formació ocupacional i formació cultural i per a l'oci des d’una perspectiva crítica, participativa i transformadora.

img1

Suport

Donar suport a projectes territorials i associacions culturals, educatives i formatives d’Educació de Persones Adultes en funció de les demandes i necessitats dels diferents col·lectius que integren la comunitat.

img3

Dinamització

Potenciar l’intercanvi d’experiències, jornades i activitats formatives i culturals tant des d’iniciatives públiques com institucionals en base a l’absència de lucre, la gestió democràtica, el pluralisme ideològic, l’obertura a l'entorn i la qualitat pedagògica.

img5

Representació

Aparèixer com a interlocutor vàlid davant les diverses administracions autonòmiques i locals així com davant dels organismes internacionals que actuen en aquest àmbit, establint convenis que contribueixin amb les finalitats proposades.

img4

Solidaritat

Aprofundir en l'anàlisi de la demanda de totes les persones adultes, fonamentalment dels sectors socials més desfavorits (dones, immigrants, persones parades, joves…) i potenciar el seu accés als recursos educatius i culturals per combatre les desigualtats en aquests àmbits.

Inscripció

Per a particiapar en l’ 11è Congrés d’Alfabetització de persones adultes.