Search
Close this search box.

Projectes

Des de l´equip de FACEPA seguim avançant en la formació d´adults. T’hi apuntes?

Locals i estatals
0
Europeus Coordinats
0
Europeus com a socis
0

Projectes en curs

Locals i estatals

“Les altres dones” i la ciència: aliades en la prevenció contra la violència masclista

Formen part d’aquest projecte activitats enfocades principalment a la prevenció contra la violència masclista com les tertúlies dialògiques de prevenció de violència de gènere, la difusió de les línies de treball i de les activitats de Prevenció de Violència masclista o la cerca per millorar la prevenció i la detecció de violències contra les dones.

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Enfortint les associacions de FACEPA

Entren dins aquest projecte les activitats d’enfortiment d’associacions federades, com ara la formació basada en les necessitats o el suport a la difusió de les activitats.

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Les persones en risc d’exclusió, protagonistes del foment de la cohesió social

Inclou les activitats diàries de la nostra entitat com el Grup de dones, Cinefòrum, Comissió de tertúlies, sessions de Tertúlies dialògiques, Congrés de tertúlies i classes d’alfabetització tecnològica. Busca promoure la cohesió social de les persones a les entitats per a l’augment de les seves competències literàries, científiques, culturals, artístiques, feministes, etc.

Projecte cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya

Coordinació de projectes europeus

Socis en coordinació de projectes europeus

Motiv-Action

Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways to Increase Job Opportunities

El projecte té com a objectiu crear noves oportunitats professionals per adults aturats mitjançant l’augment i la millora dels serveis d’orientació digital en Europa, afavorint un enfoc de “portes obertes”, digital y multicanal.

Dialogic Minds

Projecte Erasmus+ la prioritat principal del qual és fomentar la inclusió social dels usuaris adults de salut mental amb la posada en marxa d’una Acció Educativa d’Èxit: Tertúlia Literària Dialògica (DLG).

DesinfoEnd

L’objectiu del projecte és desenvolupar polítiques educatives que ampliïn l’alfabetització mediàtica dialògica com a eina eficaç per a la identificació de la desinformació en les xarxes i de les notícies falses, fomentant la inclusió de grups exclosos a nivell digital.

Promociti

PromoCiti

Una de les principals tasques és millorar el compromís cívic i la participació mitjançant l’educació d’adults basada en els valors europeus comuns.

Dins de PromoCiti es busca combinar els coneixements existents i el saber fer a nivell pràctic d’actors experimentats junt l’impuls activador de les institucions i el seu personal pedagògic, que fins ara s’havia centrat més en el disseny de programes pels alumnes interessats.

Projectes realitzats

Nefeli

Projecte europeu (Erasmus+) enfocat a crear una xarxa d’adults actius en l’apoderament i el suport a l’autonomia personal de les dones, així com en la sensibilització pública sobre aquestes qüestions.

En el marc del projecte, les organitzacions europees participants treballaven per a intercanviar, tant entre les persones participants de les organitzacions com entre l’equip tècnic d’aquestes, eines metodològiques que han desenvolupat en termes d’apoderament de la dona.

FinanceGo

FinanceGo (2017-2019)

Training educators to implement Financial Literacy Courses for young adults at risk

Dins d’Erasmus+, el seu objectiu era capacitar als educadors de diferents camps sobre com realitzar cursos d’alfabetització financera per a joves adults en risc d’exclusió social.

Stencelit

Projecte d’Erasmus+ que promovia les Tertúlies Científiques Dialògiques amb l’objectiu de que les participants poguessin adquirir competències que els hi permetin interpretar i analitzar el coneixement científic de manera autònoma.

DigiUp

Enfocat a millorar les competències digitals de les persones adultes en situació de risc social a través de la implementació de “Grups interactius”, una Acció Educativa d’Èxit destacada en la Comissió Europea.

Promovia l’accés del poble gitano a programes d’aprenentatge permanent i de formació professional així com al mercat laboral a través de la formació de famílies en escoles d’educació primària.

Edu+Fin

Developing participative processes for the generation of a financial education curriculum addressed to young adults at risk (2014-2016)

Va sorgir amb l’objectiu de satisfer les necessitats reals d’adults en contextos de vulnerabilitat (entre 18 i 34 anys i sense estudis obligatoris) en educació financera. Aquest projecte forma part del programa Erasmus+.

EurAlpha

Xarxa per promoure els intercanvis entre estudiants, formadors, investigadors i càrrecs públics, permetent així recolzar i desenvolupar la qualitat de l’alfabetització a Europa.

FAMA (2009-2011)

El seu objectiu va ser contribuir al desenvolupament de pràctiques de qualitat en aprenentatge permanent per adults amb la finalitat de promoure l’alt rendiment, la innovació i els sistemes i les pràctiques dins de l’àmbit europeu en aquest camp així com  la participació de les famílies en l’educació de matemàtiques.

STEP (2006-2008)

Step Towards European Participation

Ideat per difondre i aprofitar els resultats de tres projectes Sócrates a través de tres etapes diferents del procés de migració: l’acollida i assessorament a través de MOSAIC, la participació social amb Who Speaks i l’accés a l’educació superior amb Participation of Migrants in Further Education.

Bridging the GAP

Consistent en una sèrie de debats dialògics per a acostar-se a la realitat de la Unió Europea, seguit d’un procés d’aprenentatge sobre el que és una “Ciutadania Europea activa” i una reflexió sobre com es poden millorar els processos i polítiques d’inclusió social des d’una perspectiva europea.

INTO: Intercultural Dialogue in European Society (2005-2006)

El seu objectiu final era realitzar una campanya de sensibilització i crear espais de diàleg social així com donar a conèixer arguments concrets sorgits de grups de diàleg intercultural i que ajuden a superar el racisme.

SCALA (2005-2006)

Desenvolupada amb l’objectiu de que els supervisors de treball comunitari milloressin la seva comprensió, coneixement i habilitat per a optimitzar el treball i aprenentatge d’activistes comunitaris dins del treball i proporcionar el reconeixement formal d’aquest aprenentatge dins dels marcs nacionals de qualificació d’educació/formació.

The knowledge Shop (2004-2005)

Es tractava de crear una “botiga” d’aprenentatge on els participants poguessin accedir a la mena d’educació que ells requereixen com a individus. Per això era important que inclogués tant llocs per a l’aprenentatge individual i independent com per a l’aprenentatge en grup i entre amics.

Puentes de Diálogo de la Ciudadanía a Europa y al Mundo (2004-2005)

Recull les activitats aportades per FACEPA en la promoció del debat i la reflexió en el marc del Fòrum de les Cultures de Barcelona 2004.

e-QUALITY (2003-2005)

Virtual Spaces of democratic dialogue among cultures and image

Projecte dins del programa e-learning de la Comissió Europea en el qual es va posar en marxa una pràctica innovadora en el camp de l’alfabetització mediàtica, desenvolupant un model d’aprenentatge democràtic i crític.

For Europe of Equality of differences (2003-2004)

L’objectiu d’aquest projecte era donar a conèixer el treball i les reflexions dels diferents grups de discussió comunicativa (grup de dones, grup multicultural i el grup socioeducatiu) per a difondre les seves conclusions en l’àmbit europeu i crear grups de discussió comunicatius en altres països.

New Technologies and Social Participation (2002-2004)

Projecte dissenyat per a identificar, compartir, intercanviar i difondre experiències i pràctiques de formació en Tecnologies de l’Informació i la Comunicació amb grups desfavorits així com proposar “10 bones pràctiques” per a millorar la formació en TIC.

MOSAIC (2002-2004)

Modelos de Actividades Sinérgicas en el Asesoramiento a Inmigrantes

Dins del context del Programa Comunitari “Sòcrates – Grundtvig 1” tenia la fi de definir i provar nous models, eines i competències en matèria d’acolliment i assessorament per als immigrants adults que accedeixen als sistemes d’educació i formació.

WHO SPEAKS? (2001-2003)

El seu objectiu era crear espais interculturals on les persones participants poguessin manifestar les seves necessitats i preocupacions entorn de l’educació des d’un punt de vista multicultural així com portar-lo a debat públic perquè l’educació de les persones adultes sigui cada vegada més inclusiva.

GATHERINGS IN THE CYBERSPACE (2000-2001)

Projecte dirigit a fomentar les Tertúlies Literàries a través de les noves tecnologies per a ampliar la lectura dels clàssics de literatura universal, trencant amb el prejudici que només són per a una elit cultural.

DE MEPA A MEDA (2000-2001)

En finalitzar el projecte MEPA es va sol·licitar la renovació d’aquest projecte perquè la línia d’actuació va avançar cap a una definició d’Educació Democràtica de Persones Adultes. El projecte MEDA va néixer amb la finalitat de consolidar el model que s’estava impulsant des de FACEPA.

MEPA (1999-2000)

Participar i transformar. Un model d’Educació de Persones adultes a través del diàleg

A través d’aquest projecte es van potenciar les pràctiques en el marc d’Educació de Persones Adultes que van afavorir la participació i gestió democràtica en centres i associacions, així com l’intercanvi d’experiències en l’àmbit europeu.

BILL PROJECT (1997-1998)

European Chart of Participant’s Right in Adult Education

Sorgeix des de FACEPA de la necessitat de recollir un document amb els drets de les persones que participaven en l’educació de persones adultes. Actualment aquest document és un referent internacional per a definir el model d’educació de persones adultes des d’una base social, democràtica, participativa i encaminat a la superació de les desigualtats socials.

Inscripció

Per a particiapar en l’ 11è Congrés d’Alfabetització de persones adultes.