Search
Close this search box.

Actualitat

Promociti

Publiquem el Currículum del projecte europeu Promociti.

Ja pots trobar la segona publicació del projecte PROMOCITI: Un currículum per a implementar Ciutadania Activa en Centres d’Educació

Tot va començar amb un somni.

Imaginem que en un futur pròxim els centres d’educació de persones adultes es convertiran en El motor de la ciutadania activa i la democràcia. Seran un lloc (virtual) on la gent pugui reunir- se, debatre i actuar conjuntament en el sentit de: “Nosaltres, el poble”. Els centres d’educació de persones adultes actuaran com a pacificadors que defensen la positivitat, la diversitat, el respecte i els llocs d’esperança, entenent l’educació de persones adultes com a peça clau per a arribar a la ment i la consciència de la gent.

Aquest és el somni que ens vam atrevir a somiar quan PROMOCITI es va idear i finalment va començar a principis de 2022. Aquest currículum descriu els passos que hem donat cap a aquest somni, parla dels diferents temes i objectius, que preocupaven les diferents participants del projecte. Ofereix informació sobre una enquesta realitzada entre líders i pedagogs de centres d’educació de persones adultes sobre Ciutadania Activa.

A més, el Currículum, presenta les experiències que vam poder recollir durant un seminari de formació de formadors de 2 mòduls i esperem que animi a altres persones i organitzacions a prestar (encara) més atenció a la Ciutadania Activa basada en els valors europeus comuns en el futur, la qual cosa considerem una tasca principal en l’educació de persones adultes. També s’ofereix una breu visió general de la Ciutadania Activa en l’àmbit digital.

Aquest Pla d’estudis no pretén ser una guia sistemàtica sobre com iniciar o dur a terme processos de “Ciutadania Activa”. Les persones interessades poden triar els capítols que més li interessin i que li semblin més rellevants per al seu context i la seva vida privada o professional. L’objectiu principal és millorar el compromís i la participació cívica mitjançant l’educació de persones adultes basada en els valors europeus comuns. Al seu torn, aquest pla d’estudis explica com el fan els diferents instituts populars d’Europa i ofereix consells sobre com pot aplicar-se en el teu propi institut popular.

 

SOBRE CIUTADANIA ACTIVA I PROMOCITI

El concepte de Ciutadania Activa pot entendre’s de moltes maneres i inclou valors, coneixements, destreses i habilitats. Una manera d’entendre el concepte és que es basa en els valors democràtics i els drets humans i posa l’accent en la inclusió i la participació, ja sigui a nivell local, regional, nacional, europeu o mundial. Tracta de la relació entre els individus i les seves comunitats i de la necessitat que els ciutadans siguin capaços d’actuar responsablement per a resoldre problemes comuns, com per exemple; el manteniment del cos local de bombers voluntaris o qüestions com la xenofòbia o el canvi climàtic. Tot això ocorre diàriament en els centres d’educació de persones adultes i en els centres d’educació rural. L’objectiu de PROMOCITI era permetre el registre sistemàtic, la professionalització i el desenvolupament ulterior de les escoles secundàries populars i els participants dels cinc països participants.

Els socis que van treballar en PROMOCITI són la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA) de Barcelona (Espanya), la Folk High School FärneboFolkhögskola de Österfärnebo (Suècia), la Folk High School SPES Zukunftsakademie de Schlierbach (Àustria) i les tres associacions de Folk High Schools d’Àustria, Polònia i Alemanya, ArbeitsgemeinschaftBildungshäuserÖsterreich, OgólnopolskaSiećUniwersytetówLudowych i Verband der Bildungszentren im ländlichenRaum.

Si vols llegir el currículum sencer de The PROMOCITI Currículum for Educational Managers Europeu clica i descarrega-t’ho aquí:
(Pròximament disponible també en català.)

Inscripció

Per a particiapar en l’ 11è Congrés d’Alfabetització de persones adultes.