Search
Close this search box.

Federació

La nostra missió

adultos

La superació de les desigualtats

adultos

La relacions solidàries entre persones i col·lectius

adultos

La participació ciutadana en tots els àmbits

Els nostres valors

La Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA) és una entitat sense ànim de lucre que funciona des de l’any 1996. A FACEPA treballem per a promoure els moviments associatius de persones sense titulació acadèmica que participen en processos de formació de persones adultes. D’aquesta manera, construïm una societat democràtica, justa i solidària des de la creació d’espais de participació.

Totes les actuacions de FACEPA estan basades en les Actuacions Educatives d’Èxit (AEE) acceptades per la Comunitat Científica Internacional. Així doncs, treballem sobre la base de les últimes investigacions científiques en matèria d’educació per assegurar resultats d’èxit i, per consegüent, impacte social.

Treballem promovent els moviments associatius, entesos com moviments que atorguen força a tots aquells col·lectius que volen fer sentir les seves necessitats i demandes.

Des de  FACEPA també demostrem que la participació es genera prenent part i decidint:

  • Creem espais pel diàleg per compartir les nostres opinions i elaborar propostes educatives i culturals a fi de generar oportunitats formatives i de promoció comunitària.
  • Portem a debat públic les nostres opinions i demandes i lluitem en contra de totes les desigualtats i exclusions, ja siguin per raó de gènere, d’ètnia o cultura, d’edat, nivell educatiu o econòmic, etc.

A NIVELL LOCAL

  • La principal actuació de l’entitat és en el territorio de Barcelona, concretament  en el Barri Bon Pastor:
  • Formem part del CAB (Consejo de Asociaciones de Barcelona )

 

A NIVEL AUTONÒMIC

  • Els nostres projectes arriben a persones de les 4 províncies catalanes.
  • Formem part de la “Taula del Tercer Sector Social de Catalunya”
  • Formem part de la Plataforma unitària en contra de las violències de gènere i participem activament amb les investigacions de CREA i de la Universitat de Barcelona

 

A NIVEL INTERNACIONAL

  • A través de projectes europeus portats a terme junt amb altres entitats relacionades amb l’Educació d’Adults a Europa.
  • Formem part de la xarxa EAEA (European Association for the Education of Adults)
  • Formem part de la xarxa ESBN (European Basic Skills Network)

Inscripció

Per a particiapar en l’ 11è Congrés d’Alfabetització de persones adultes.