Search
Close this search box.

Transparència

Documents de referència

Documentos elaborados en nuestra federación.

Orientacions didàctiques i metodològiques per crear i dinamitzar grups de formació en Tecnologies de l’Informació i la Comunicació (TIC) partint del model democràtic d’alfabetització mediàtica: “on persones adultes que gairebé no havíem engegat mai un ordinador hem après a utilitzar-ho i a accedir a la informació des d’Internet. Però no només això, sinó que també hem après a dialogar sobre aquesta informació entre totes i tots per analitzar d’una manera crítica allò que ens transmeten”.

Manifest elaborat a partir del projecte europeu INTO i que recull les contribucions de la societat civil per promoure una societat europea més tolerant, basada en els valors europeus fonamentals, així com la superació de l’exclusió generada per prejudicis o la ignorància cap a les cultures de les persones nouvingudes.

Manifest per a la inclusió de totes les dones a la societat on també s’engloben les que no tenen formació acadèmica, les que pertanyen a minories ètniques i les immigrades. S’exposen les principals reivindicacions que haurien d’assumir totes aquelles organitzacions o col·lectius que busquen la superació de les desigualtats de gènere.

Manifest on es defineix com ha de ser una educació intercultural que respongui a les necessitats, interessos i motivacions de les persones participants amb l’objectiu comú de contribuir a superar les desigualtats socials. El manifest s’ha generat en els grups de diàleg igualitari entre persones immigrants i de diferents cultures que van participar al projecte europeu “Who Speaks”.

Elaborada en 1997 per persones participants a fi de reivindicar l’educació com a instrument de transformació i superació de les desigualtats socials. Consensuada i acceptada per diferents entitats del Estat Espanyol, Bèlgica, França, Holanda, Itàlia, Portugal, Hongria, Dinamarca, Romania, Txèquia, Australia, Brasil i India.

Document elaborat en el marc de las primeres Trijornadas en Educació Democràtica de Persones Adultes, celebrades a Barcelona l’any 2000 i on s’estableix el compromís de treballar pels interessos i necessitats de les persones participants.

Model per a una educació de persones adultes que tingui com a objectiu l’emancipació individual així com la col·lectiva. Aquest model té la voluntat de democratitzar l’educació i la societat incorporant les aportacions de totes les persones i va ser impulsat per l’Associació d’Educació de Persones Adultes (AEPA) l’any 1998.

Inscripció

Per a particiapar en l’ 11è Congrés d’Alfabetització de persones adultes.