Step Towards European Participation

Ideat per difondre i aprofitar els resultats de tres projectes Sócrates a través de tres etapes diferents del procés de migració: l’acollida i assessorament a través de MOSAIC, la participació social amb Who Speaks i l’accés a l’educació superior amb Participation of Migrants in Further Education.