Projecte dissenyat per a identificar, compartir, intercanviar i difondre experiències i pràctiques de formació en Tecnologies de l’Informació i la Comunicació amb grups desfavorits així com proposar “10 bones pràctiques” per a millorar la formació en TIC.