Modelos de Actividades Sinérgicas en el Asesoramiento a Inmigrantes

Dins del context del Programa Comunitari “Sòcrates – Grundtvig 1” tenia la fi de definir i provar nous models, eines i competències en matèria d’acolliment i assessorament per als immigrants adults que accedeixen als sistemes d’educació i formació.