Projecte dirigit a fomentar les Tertúlies Literàries a través de les noves tecnologies per a ampliar la lectura dels clàssics de literatura universal, trencant amb el prejudici que només són per a una elit cultural.