Search
Close this search box.

L’objectiu d’aquest projecte era donar a conèixer el treball i les reflexions dels diferents grups de discussió comunicativa (grup de dones, grup multicultural i el grup socioeducatiu) per a difondre les seves conclusions en l’àmbit europeu i crear grups de discussió comunicatius en altres països.

Inscripció

Per a particiapar en l’ 11è Congrés d’Alfabetització de persones adultes.