Entren dins aquest projecte les activitats d’enfortiment d’associacions federades, com ara la formació basada en les necessitats o el suport a la difusió de les activitats.

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies