Search
Close this search box.

En finalitzar el projecte MEPA es va sol·licitar la renovació d’aquest projecte perquè la línia d’actuació va avançar cap a una definició d’Educació Democràtica de Persones Adultes. El projecte MEDA va néixer amb la finalitat de consolidar el model que s’estava impulsant des de FACEPA.

Inscripció

Per a particiapar en l’ 11è Congrés d’Alfabetització de persones adultes.