Search
Close this search box.

Entitats federades i col·laboradors

Les persones participants que representen FACEPA no cobren per la seva implicació en l’educació de persones adultes:

Són persones que tradicionalment no han tingut accés a la presa de decisions en la vida pública i política i/o han estat considerades com persones “no participatives”.

La Declaració dels Drets de les Persones Participants que va ser elaborada per participants a l’educació de persones adultes, reivindica l’educació com a instrument de transformació que possibilita la superació de les desigualtats socials i ha estat consensuada i acceptada per diferents associacions i centres de l’Estat i altres països europeus com Bèlgica, França, Holanda, Itàlia, Portugal, Hongria, Dinamarca, Romania, Txèquia o altres continents com Austràlia, Brasil i l’Índia.

Llistat d'entitats federades a FACEPA

Agora

Té com a objectiu de reforçar les activitats de formació reglada que ofereix l’Escola de la Verneda i oferir a tot el barri un ampli ventall d’activitats culturals i educatives.

Cultura Viva-Santboiana

Porta a terme un projecte socioeducatiu per a l’alfabetització de persones adultes.

Grup de dones -En Forma

Asociación de Mujeres en Forma de Torre Llobeta (Barcelona)

Asociación de Mujeres Taxonera

Asociación de Mujeres Taxonera – Penitents (Barcelona)

DromKotar

Des de 1999 lluita per la promoció de la dona gitana i del seu poble sense renunciar a la seva identitat.

El seu objectiu fonamental és oferir una formació de qualitat, oberta, democràtica, participativa i crítica que permeti a les dones gestionar la seva pròpia vida social i cultural i afavorir la igualtat personal i la dignitat de totes i tots.

Mujeres-Latinas

Asociación de Mujeres Latinas sin Fronteras (Barcelona)

Creada el 1990 com a fruit d’una proposta dels mateixos veïns, amb seu a l’edifici de la Comunitat de Sant Francesc d’Assís, al barri del Putxet, és un espai de formació i de trobada per a les dones immigrants de l’Amèrica Llatina.

Centre educatiu públic i amb matrícula gratuïta que ofereix un ventall molt ampli d’activitats formatives a la població de Ripollet en coordinació amb l’Associació Cultural i d’EA Jaume Tuset.

Té la finalitat de promoure activitats relacionades amb l’educació de persones adultes com a instrument per a superar qualsevol tipus de desigualtat social, ja sigui per raó de sexe, cultura, nivell educatiu, edat o situació econòmica.

Zitzania

Associació Zitzània (Sabadell)

Associació d’àmbit social i comunitari del barri de Santa Caterina, Sant Pere i La Ribera (Barcelona), que fa una acollida a través de l’acompanyament i la formació sociolingüística per afavorir la inclusió de persones d’origen divers.

Col·laboracions estatals

Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Obra Social "La Caixa"
Confapea
Odissea

Col·laboracions europees

Comisión Europea
European Association for the education of adults
Erasmus+

Inscripció

Per a particiapar en l’ 11è Congrés d’Alfabetització de persones adultes.