Search
Close this search box.
Loading Events

Activitats

Una de les actuacions que més rellevància i impacte social té de les accions que duu a terme FACEPA és la formació, difusió i participació del model democràtic d’alfabetització mediàtica. El punt fort de la metodologia utilitzada és aconseguir un aprenentatge qualitatiu respecte l’ús crític de les TIC a partir de la participació directa de les persones involucrades en la formació a través de l’aprenentatge dialògic.

La metodologia utilitzada en les nostres formacions digitals ha estat reconeguda per la Comissió Europea

L’alfabetització i formació digital enfocada a persones adultes s’ha dut a terme en diferents espais com escoles, centres cívics, casals de barri i seus de les entitats federades. Aquesta línia de formació continua sent una prioritat en FACEPA donat que encara hi ha molts col·lectius als quals arribar i promoure la seva inclusió digital, a més tenint present que avui dia és un dels motius que generen més exclusió social.

Inscripció

Per a particiapar en l’ 11è Congrés d’Alfabetització de persones adultes.